Opțiune de traducere. Traducere "optiune de cumparare" în engleză

opțiune de traducere

Call by Alte traduceri Această opțiune de cumpărare se înscria, de asemenea, în contextul negocierii parteneriatului strategic între Duferco și NLMK.

opțiune de traducere

This purchase option was granted in the context of the negotiation of the strategic partnership between Duferco and NLMK. În octombrie Parlamentul a semnat un leasing financiar cu o opțiune de cumpărare a unui complex de clădiri în Bruxelles a cărui construcție a început în In Opțiune de traducere the Parliament signed a financial lease with a purchase option for a building complex in Brussels and the construction began during Kaupskil dispune de o opțiune de cumpărare ulterioară a acțiunilor guvernului.

Kaupskil has a call option to buy the government's stake at a later point.

opțiune de traducere

Institutions shall assume that investors redeem a call option at the earliest possible date. Specifică dacă există o opțiune de cumpărare de către emitent toate tipurile de opțiuni de cumpărare. Specifies whether there is an issuer call option all types of call options.

În aceeași zi, FSIH a achiziționat, pentru 5 milioane EUR, o opțiune de cumpărare care permitea achiziționarea celor două acțiuni ale vehiculului menționat și, prin urmare, obținerea controlului Duferco US; cu toate acestea, această opțiune nu a fost exercitată niciodată. However, this option was never exercised. Prin urmare, NEC a renunțat la dreptul său de superficie asupra complexului, însă a dobândit o opțiune de cumpărare pentru dreptul de superficie privind noul complex De Eendracht.

 • Agenția rămâne cea mai rentabilă opțiune.
 • optiune - Traducere în engleză - exemple în română | Reverso Context
 • Program care face bani fără investiții
 • Cum poți câștiga bani pe traficul pe internet
 • Agenția rămâne cea mai rentabilă opțiune.
 • optiune - Traducere în germană - exemple în română | Reverso Context

NEC therefore relinquished its right of superficies on the complex, but acquired a purchase option to the right opțiune de traducere superficies of the new complex De Eendracht. Referindu-se la clauză ca la o "opțiune de cumpărare", NEC a scris că s-a intenționat ca NEC să achiziționeze "opstalrecht" sau opțiune de traducere de superficie [3] asupra complexului. Described as a ' purchase option ', NEC opțiune de traducere that it had been the intention for NEC to acquire the 'opstalrecht' or right of superficies [3] to the complex.

Dacă această opțiune este activată, setările administrate de miniaplicația din tava de sistem vor fi salvate și încărcate la pornirea KDE, în loc să fie temporare. If this option is enabledoptions opțiune de traducere by the system tray applet will be saved and loaded when KDE starts instead of being temporary. Cînd această opțiune este activată, titlul ferestrei afișează timpul scurs de cînd a fost stabilită conexiunea. Foarte util, astfel că ar trebui să activați opțiunea.

Acestea subliniază îndeosebi faptul că NEC deținea o opțiune de cumpărare solidă cu privire la De Eendracht și că prețul de achiziție a acestui drept a fost stabilit conform unei evaluări independente. They notably point out that NEC had a solid purchase option for De Eendracht and that the price for buying that right was established according to an independent valuation.

opțiune de traducere

Deși Oficiul are o opțiune de cumpărare valabilă din octombrie până în cu valori bazate pe valoarea pieței, nu se consideră că riscurile și avantajele aferente dreptului de proprietate a activului sunt transferate în mare parte către Oficiu.

Although the Office has a purchase option valid from October to with values based on the market value, opțiune de traducere is not considered that the risks and rewards incident to ownership of the asset are substantially transferred to the Office.

 1. optiune de cumparare - Traducere în engleză - exemple în română | Reverso Context
 2. Cel mai popular site pentru a câștiga bani pe internet
 3. Program de transformat texte în audio (voce) cu opțiune de traducere

Contractele de bunuri au ca obiect achiziția, leasingul, închirierea sau cumpărarea în rate, cu sau fără opțiune de cumpărare, de produse.

Supply contracts cover the purchase, leasing, rental or hire purchase, with or without option to buyof products.

opțiune de traducere

Pentru 18 contracte de închiriere prin emfiteoză 27 ani cu opţiune de cumpărare, întocmite sub forma unor emfiteoze de achiziţie de către Comisia din Bruxelles în perioadapreţul de achiziţie nu era indicat în contracte. For 18 long-term 27 years leasehold contracts with an option to opțiune de traduceredrawn up in the form of an acquisitive emphyteusis by the Commission in Brussels during the periodthe purchase price was not indicated in the contracts.

 • Singura opțiune e să ventilez canalele intern.
 • optiune - Traducere în franceză - exemple în română | Reverso Context
 • În cazul în care pentru a face bani în internet rapid
 • Unde să plătiți Bitcoins
 • De aceea recomandăm această opțiune în foarte puține cazuri.
 • opțiune - Traducere în italiană - exemple în română | Reverso Context

În plus, Comisia constată că FABV a cumpărat întreprinderea contra sumei de 17 milioane SEK la 13 februarieși la aceeași dată a convenit să ofere o opțiune de cumpărare în favoarea Hammar pentru un preț mult mai mic, de 8 milioane SEK.

Clauzele de rambursare în cazul schimbării capitalului SIF, cuprinse în articolul 1. The repayment clauses in the event of a opțiune de traducere in SIF capital, as set out in Article 1.

Nu avem opțiunea asta, Travis. Well, we don't have that optionTravis.

Un instrument de natura datoriei în care emitentul are o opțiune de cumpărare, respectiv o opțiune de a răscumpăra anticipat instrumentul, cu o dată a rambursării finale de cel mult un an de la data emiterii.

A debt instrument in which the issuer has a call optioni.

Aroma aia nu-i o opțiune pentru mine. That flavor's not an option for me. Dar'S nici o opțiune pentru poezie în viață. But there's no option for poetry in life.

Banca nu recumpără nicio acțiune proprie și nici nu exercită o opțiune de cumpărare pentru instrumentele de fonduri proprii și titlurile de creanță subordonate; The Bank shall not repurchase any of its own shares or exercise a call option in respect of those own funds instruments and subordinated debt instruments; Conținut posibil inadecvat Elimină filtrul Exemplele au rolul de a te ajuta să traduci cuvinte sau expresii corect si adaptat la context.

Nu sunt selectate sau validate opțiune de traducere, așadar pot conține termeni inadecvați.

opțiune de traducere

Te rugăm să raportezi exemplele pe care le consideri inadecvate. Traducerile vulgare sau colocviale sunt în general marcate cu roșu sau cu portocaliu.

Înregistrează-te pentru a accesa mai multe exemple Este simplu și gratuit Nici un rezultat pentru acest sens.

opțiune de traducere

Propune un exemplu.

Informațiiimportante