Caracteristicile mandatelor și opțiunilor

Încărcarea fișei tehnice în format pdf Procedurile pentru alegerea Parlamentului European sunt reglementate atât de legislația europeană, care definește normele comune pentru toate statele membre, cât și de dispoziții naționale specifice, care variază de la un stat membru la altul.

Dispozițiile comune stabilesc principiul reprezentării proporționale, norme privind pragurile și anumite incompatibilități cu mandatul de deputat în Parlamentul European.

Numeroase alte chestiuni importante, precum sistemul electoral utilizat și numărul circumscripțiilor, sunt reglementate de legislațiile naționale.

Norme comune A. Principii Tratatele fondatoare 1.

primele 100 de câștiguri de pe internet

caracteristicile mandatelor și opțiunilor Această prevedere a fost pusă în aplicare de către Consiliu înainte de primele alegeri directe din prin Actul din 20 septembrie privind alegerea membrilor Parlamentului European prin vot universal direct Actul electoral din Acest act a schimbat complet statutul instituțional al Parlamentului European și a pus bazele unei Uniuni Europene mai democratice. ÎnTratatul de la Maastricht 1. Odată cu intrarea în vigoare a Tratatului de la Lisabona 1. Aplicare: dispozițiile comune în vigoare 1.

Sistemul electoral În conformitate cu Actul electoral din modificat, alegerile europene trebuie să se bazeze pe principiul reprezentării proporționale și să utilizeze fie sistemul listelor, fie votul unic transferabil.

De asemenea, statele membre pot să autorizeze votul pe baza unui sistem de liste preferențiale. Statele membre vor trebui să respecte această cerință în timp util pentru alegerile dincel târziu.

Sistem de vot - Wikipedia

În temeiul acestei decizii, statele membre pot prevedea, de asemenea, posibilități de vot anticipat, vot prin corespondență și vot electronic și prin internet. În acest caz, caracteristicile mandatelor și opțiunilor membre trebuie să asigure, în special, fiabilitatea rezultatului, secretul votului și protecția datelor cu caracter personal.

Au fost adăugate incompatibilități suplimentare cu funcția de membru al Comitetului Regiunilor înprecum și cu cea de membru al Comitetului executiv al Băncii Centrale Europene, de Ombudsman al Uniunii Europene și, în special, de membru al unui parlament național în Aspecte care fac obiectul dispozițiilor naționale În plus caracteristicile mandatelor și opțiunilor de aceste norme comune, aspectele electorale sunt reglementate de dispoziții naționale, care diferă uneori semnificativ; astfel, sistemul electoral poate fi considerat a fi un sistem electoral polimorf.

Sistemul electoral și pragurile Toate statele membre sunt obligate să utilizeze un sistem bazat pe principiul reprezentării proporționale.

Această cerință trebuie îndeplinită în timp util pentru alegerile europene dincel târziu.

Norme comune

Limitele circumscripțiilor La alegerile europene, majoritatea statelor membre funcționează ca o circumscripție unică. Totuși, patru state membre Belgia, Irlanda, Italia și Polonia și-a împărțit caracteristicile mandatelor și opțiunilor național în mai multe circumscripții regionale.

pot avea încredere în opțiunile binare

Dreptul la vot Vârsta minimă la care se poate vota este de caracteristicile mandatelor și opțiunilor ani în toate statele membre, cu excepția Austriei și Maltei, unde această vârstă este de 16 ani, și a Greciei, unde este de 17 ani. Votul este obligatoriu în cinci state membre Belgia, Bulgaria, Luxemburg, Cipru și Grecia : obligația de a vota vizează atât cetățenii acestor state, cât și cetățenii UE înregistrați care nu sunt resortisanți ai statului respectiv. Votul resortisanților străini în țara gazdă Orice cetățean al Uniunii care își are reședința într-un stat membru și care nu este resortisant al acestuia are dreptul de a vota la caracteristicile mandatelor și opțiunilor pentru Parlamentul European în statul membru în care își are reședința, în aceleași condiții ca și resortisanții acelui stat caracteristicile mandatelor și opțiunilor din TFUE.

Totuși, conceptul de reședință diferă încă de la un stat membru la altul. Anumite state de exemplu Estonia, Franța, Germania, Polonia, România și Slovenia impun ca alegătorii caracteristicile mandatelor și opțiunilor își aibă domiciliul sau reședința stabilă pe teritoriul electoral, altele de exemplu Cipru, Danemarca, Grecia, Irlanda, Luxemburg, Slovacia și Suedia le impun să locuiască în mod obișnuit acolo, iar altele de exemplu Belgia și Republica Cehă cer ca alegătorii să fie înscriși în registrul de evidență a populației.

Pentru a putea vota în anumite state de exemplu Luxemburg și Ciprucetățenii UE trebuie să îndeplinească și condiția unei perioade minime de reședință pe teritoriul statului respectiv.

  • Opteck opțiuni binare recenzii pentru începători
  • Witcher 3 cel mai rapid mod de a câștiga un nivel

În toate statele membre, resortisanții din alte țări ale UE au obligația de a se înscrie la vot înainte de ziua alegerilor. Termenele de înscriere variază semnificativ de la un stat membru la altul.

strategii privind opțiunile binare h1

Votul resortisanților străini în țara lor de origine Aproape toate statele membre permit votul în străinătate la alegerile europene. În unele state membre, alegătorii trebuie să se înscrie la autoritățile lor electorale naționale pentru a putea vota din străinătate prin corespondență sau la ambasadă ori consulat.

În alte state membre, voturile prin corespondență se pot efectua la ambasade sau la consulate. În unele state membre, dreptul de a vota în străinătate se acordă numai cetățenilor care locuiesc într-un alt stat membru caracteristicile mandatelor și opțiunilor exemplu în Bulgaria și Italia.

În plus, în majoritatea statelor membre există dispoziții speciale pentru personalul diplomatic și militar trimis în străinătate.

Account Options

Faptul că anumiți resortisanți străini pot vota atât în țara gazdă, cât și ca cetățeni în caracteristicile mandatelor și opțiunilor de origine ar putea genera abuzuri, respectiv votul dublu, care constituie o infracțiune în unele state membre.

Dreptul de a candida Dreptul de a candida la alegerile pentru Parlamentul European în orice alt stat membru de reședință este, de asemenea, o formă a aplicării principiului nediscriminării între cetățeni și resortisanți străini și corolarul dreptului la liberă circulație și ședere pe teritoriul Uniunii Europene.

În afara cerinței privind calitatea de cetățean al unui stat membru, comună tuturor statelor membre, condițiile diferă de la o țară la alta. Vârsta minimă pentru a candida la alegeri este de 18 ani în majoritatea statelor membre, cu excepția Belgiei, Bulgariei, Ciprului, Republicii Cehe, Estoniei, Irlandei, Letoniei, Lituaniei, Poloniei și Slovaciei 21 de ania României 23 de ani și a Italiei și Greciei 25 de ani.

Renault Captur 2020: review complet, prețuri și motorizări

Candidaturi În anumite state membre, doar partidele și organizațiile politice pot depune candidaturi. În alte state membre, candidaturile pot fi depuse dacă întrunesc un anumit număr de semnături sau grupează un anumit număr de alegători, iar, în anumite cazuri, este necesară depunerea unei garanții.

opțiuni binare recenzii despre oameni reali

Datele alegerilor În temeiul articolelor 10 și 11 din Actul dinastfel cum a fost modificat, alegerile pentru Parlamentul European au loc în aceeași perioadă, caracteristicile mandatelor și opțiunilor începe într-o joi dimineață și se încheie duminica următoare; data și orele exacte sunt stabilite de fiecare stat membru.

ÎnConsiliul, hotărând cu unanimitate, în urma consultării Parlamentului European, a stabilit perioada electorală pentru primele alegeri din Alegerile care au avut loc după s-au desfășurat în perioada corespunzătoare pe parcursul ultimului an al perioadei de cinci ani menționate la articolul 5 din Actul electoral 1. În consecință, alegerile din au avut loc în perioada  mai.

opțiuni binare 2020 fără bonus de depunere

Opțiunea alegătorilor de a schimba ordinea candidaților pe listele electorale În cea mai mare parte a statelor membre, alegătorii pot exprima voturi preferențiale pentru a schimba ordinea numelor de pe listă.

Totuși, în șase state membre Germania, Spania, Franța, Portugalia, Ungaria și România listele sunt închise nu există posibilitatea voturilor preferențiale. În Malta și Irlanda, alegătorii ordonează candidații în ordinea preferințelor votul unic transferabil. Ocuparea locurilor devenite vacante în cursul unui mandat electoral În anumite state membre, locurile devenite vacante sunt alocate primilor candidați nealeși de pe aceeași listă eventual după ajustare, în funcție de voturile obținute de candidați.

strategii pentru tranzacționarea opțiunilor binare timp de 15 minute

În alte state membre, locurile vacante se alocă supleanților, iar dacă nu există supleanți, criteriul decisiv este ordinea candidaților pe liste. În alte state membre, deputații în PE au dreptul de a reveni în Parlamentul European după ce motivul plecării lor nu mai este valabil.

Rolul Parlamentului European Începând cu aniiParlamentul European și-a exprimat în mod repetat opinia cu privire la aspectele legate de legislația electorală și a prezentat propuneri în conformitate cu articolul  din Tratatul CE actualul articol din TFUE.

Temei juridic

Lipsa unei proceduri cu adevărat uniforme în ceea ce privește alegerile pentru Parlamentul European ilustrează cât este de dificilă armonizarea diferitelor tradiții naționale. Posibilitatea oferită prin Tratatul de la Amsterdam de adoptare a unor principii comune a permis doar parțial depășirea acestor dificultăți. Dezideratul menționat la articolul  din TFUE, de a adopta o procedură uniformă, care să necesite aprobarea Parlamentului European, nu a fost încă realizat.

Parlamentul European a adoptat, la 11 noiembrieo rezoluție referitoare la reforma legislației electorale a Uniunii Europene.

Meniu de navigare

Inițiativa legislativă a Comisiei pentru afaceri constituționale a propus modificări ale Actului electoral dincu scopul de a face alegerile europene mai democratice și de a crește participarea publicului la procesul electoral. Cu toate acestea, Consiliul nu a putut ajunge la un acord cu privire la propunerea Parlamentului de a crea o circumscripție comună și de a numi candidați cap de listă pentru postul de președinte al Comisiei.

În urma rezoluției sale din 7 februarie referitoare la componența Parlamentului European, Parlamentul a votat pentru reducerea numărului său de locuri de la la după ieșirea Regatului Unit din Caracteristicile mandatelor și opțiunilor și pentru redistribuirea unora dintre locurile care urmează a fi eliberate ca urmare a Brexitului între statele membre care sunt ușor subreprezentate 1.

La 22 noiembrieParlamentul European a adoptat o rezoluție prin care îndeamnă partidele politice europene să numească candidați pentru postul de președinte al Comisiei în timpul alegerilor din pentru a întări legitimitatea politică atât a Parlamentului, cât și a Comisiei. Aceste dispoziții au fost puse în aplicare înainte caracteristicile mandatelor și opțiunilor alegerile din și, pentru prima dată, candidați cap de listă au participat la aceste alegeri.

În cele din urmă, în urma alegerilor dinunul dintre acești candidați, Jean-Claude Juncker, a fost ales președinte al Comisiei la 22 octombrie de către Parlamentul European.

Îna fost stabilit un sistem de finanțare a partidelor politice europene care a permis și crearea unor fundații politice 1. Regulamentul din a fost modificat recent, ca urmare a Rezoluției Parlamentului din 15 iunie referitoare la finanțarea partidelor politice și a fundațiilor politice la nivel european.

  1. Vineri, 11 decembrieActualitate Politic Harta mandatelor de parlamentar din fiecare judet - alegeri Foto: Hotnews Noul Parlament va avea de parlamentari, din care sunt de la cele cinci partide care au trecut pragul electoral.
  2. Opțiuni binare qiwi

Comunicarea online poate crea riscuri pentru procesele electorale și democrație, după cum au demonstrat evenimentele recente manipularea datelor personale în context electoral. Noile norme convenite de Parlament și de Consiliu sunt concepute pentru a proteja procesul electoral de campaniile online de dezinformare care folosesc în mod abuziv datele cu caracter personal ale alegătorilor, și permit impunerea de sancțiuni financiare pentru partidele și fundațiile politice europene care influențează sau încearcă să influențeze în mod deliberat rezultatul alegerilor europene, profitând de încălcările normelor de protecție a datelor.

În perioada premergătoare alegerilor europene din maiComisia a solicitat celor trei platforme semnatare ale Codului de bune practici să raporteze lunar cu privire la acțiunile pe care le întreprind pentru a îmbunătăți controlul plasării anunțurilor publicitare, a asigura transparența publicității politice și tematice și a combate conturile false și utilizarea rău intenționată a boților.

Informațiiimportante