Portofoliul de investiții

Cum se construieste un portofoliu de investitie performant

Fondul asigură plata compensațiilor în limita plafonului stabilit de reglementari în cel mai scurt timp posibil, dar nu mai târziu de 3 luni de la data întocmirii Listei de plată conform procedurilor prevăzute de legislația în vigoare.

portofoliul de investiții

Evaluarea adecvării investitorilor Conform reglementărilor legale aplicabile, Erste AM este autorizată să desfăşoare şi activitatea de administrare de portofoliul de investiții portofoliul de investiții de investiţii. În cadrul acestei activităţi, Erste AM trebuie să evalueze profilul de risc al clienţilor în funcție de parametri clar stabiliți de legislația aplicabilă, astfel încât aceştia să portofoliul de investiții de o protecţie şi un tratament echitabil și care să permită Erste AM să acţioneze în cel bun interes al portofoliul de investiții.

portofoliul de investiții

Definiţie: Evaluarea adecvării reprezintă întregul proces de colectare a informaţiilor relevante despre clientul respectiv, precum şi evaluarea ulterioară a oportunităţii unui anumit tip de portofoliu de instrumente financiare pentru acel client. Clientul trebuie să furnizeze informaţii corecte şi suficiente cu privire, dar nelimitându-se, la: cunoştinţe, experienţă, situaţie financiară, obiective etc, astfel încât Erste AM să poată furniza acestuia serviciul adecvat profilului clientului respectiv.

În acest sens, clientul va completa un chestionar pus la dispoziţie acestuia de către SAI Erste.

portofoliul de investiții

Clientul va fi obligat să actualizeze informaţiile conţinute de chestionarul portofoliul de investiții cel puţin o dată la 1 unu an. Erste AM va prezenta clientului şi noţiunea de risc de investiţii precum şi relaţia dintre risc şi randamentul investiţional.

În funcţie de informaţiile menţionate mai sus, Erste AM va lua în considerare natura şi amploarea serviciului pe care îl va putea furniza clientului în funcţie de cunoştinţele, experienţa, situaţia financiară şi circumstanţele sociale ale clientului. Raport Top 5 In ceea ce priveste tranzactiile care cad sub incidenta reglementarilor MiFID II, cu referire portofoliul de investiții activitatea de administrare portofoliu individual de investitii, topul contrapartilor eligibile cu care SAI Erste deruleaza tranzactii sunt: cel mai eficient venit online. BCR: Volum tranzactionare: BT Capital Partners: Volum tranzactionare: BRD: Volum tranzactionare: Un expert Erste Asset Management este bucuros să îți răspundă.

portofoliul de investiții

Informațiiimportante