Redactarea comenzilor pentru plăți suplimentare din activități generatoare de venituri

Măsura I. Solicitanți eligibili Eligibilitatea proiectului Activități eligibile Cheltuieli eligibile Întocmirea și completarea Cererii de finanțare Lista documentelor anexate Cererii de finanțare Depunerea Cererii de finanțare Evaluarea calitativă a Cererilor de finanțare Selecția Cererilor de finanțare Contractul de finanțare Obligații specifice ale beneficiarului Modificarea contractului de finanțare Dovada cofinanțării Derularea și verificarea achizițiilor în cadrul proiectului Rambursarea cheltuielilor9.

esența unei opțiuni binare

Precizări referitoare la acordarea avansului Monitorizarea tehnică și financiară C final din Programul a fost aprobat prin decizia Comisiei Europene nr. Acest document se adresează întreprinzătorilor din domeniul pescuitului în scopul orientării lor în accesarea finanțărilor nerambursabile și totodată, reprezintă un îndrumar privind întocmirea Cererilor de finanțare și se adresează tuturor potențialilor solicitanți ai Programului Operațional pentru Pescuit și Afaceri Maritime, Prioritatea Uniunii nr.

Se va acorda atenție nu numai micului pescuit costier, dar în special ambarcațiunilor din pescuitul interior. Prioritatea Uniunii nr.

săgeată strategie fără indicatori

Obiectiv specific al Măsurii I. Înainte de a începe completarea Cererii de finanțare vă recomandăm să citiți cu atenție toate informațiile prezentate în acest Ghid și să vă asigurați că ați înțeles toate aspectele specifice prezentei scheme de finanțare nerambursabilă. Pentru o mai bună înțelegere vă recomandăm să consultați și: Programul Operațional pentru Pescuit și Afaceri Maritime - Regulamentul nr.

Locuri de muncă ENI menținute în sectorul pescuitului sau activități complementare: - femei - bărbați nr.

platforma de tranzacționare criptografică este cea mai bună

Nerespectarea indicatorilor prestabiliți asumați prin Cererea de finanțare va atrage după sine recuperarea finanțării nerambursabile acordate direct proporțional cu gradul de nerealizare a acestora. Criteriul, număr de locuri muncă create, redactarea comenzilor pentru plăți suplimentare din activități generatoare de venituri, asumat prin cererea de finanțare, este obligatoriu de respectat pe parcursul a minim 12 luni consecutive în perioada de monitorizare a proiectului.

Indicatorii suplimentari de proiect Indicatori suplimentari de realizare Indicator.

opțiuni binare site- uri de top

Informațiiimportante