Opțiuni de viță de vie curs complet pentru profesioniști

Evenimente - Lansari, cum se degusta un vin

Nici o parte din această lucrare nu poate fi reprodusă sub nici o formă, prin nici un mijloc mecanic sau electronic, sau stocată într-o bază de date, fără acordul prealabil, în scris al autoarei.

A 2-a, rev.

Compară 7 Studii Postuniversitare în Oenologie

Cluj Napoca: AcademicPres, Bibliogr. Liliana Tomoiagă 2 3 Cuvânt înainte Ghidul Fitosanitar al viticultorului se adresează utilizatorilor profesionişti fermierilor şi tuturor celor interesaţi, cu scopul de a facilita diagnoza rapidă şi corectă a celor mai importanţi agenţi de dăunare a viţei de vie şi de a le oferi cele mai bune soluţii privind tehnologia care trebuie aplicată pentru controlul eficient al acestor inamici.

Opțiuni de viță de vie curs complet pentru profesioniști

Prezentul Ghid fitosanitar, este singura publicaţie de acest gen din România şi se află la cea de-a doua ediţie. Ediţia precedentă datează dinînsă era necesară o reeditare a publicaţiei, având în vedere acumularea de noi informaţii în legătură cu structura şi evoluţia agenţilor de dăunare ai viţei de vie, noile recomandări sau schimbarea criteriilor în utilizarea produselor de protecţie a plantelor.

Prin datele, oferite simplu şi concis Ghidul fitosanitar al viticultorului furnizează informaţii utile de natură practică, pe înţelesul tuturor, însoţite de o serie de imagini care să permită diagnoza celor mai importanţi agenţi patogeni şi dăunători ai viţei de vie, scheme orientative de combatere integrată şi un Ghid de diagnoză a bolilor şi dăunătorilor viţei de vie.

LILIANA TOMOIAGĂ GHIDUL FITOSANITAR AL VITICULTORULUI

De asemenea, în această ediţie revizuită şi completată am inclus un nou capitol privind, viticultura ecologică şi ecosistemul viticol, un mod de producţie alternativ, bazat pe conservarea diversităţii biologice şi utilizarea durabilă a resurselor naturale.

Recomandările privind utilizarea produselor de protecţie a plantelor PPP-urilesunt bazate pe informaţii actualizate conform legislaţiei naţionale în vigoare şi în conformitate cu Acquis-ul comunitar.

Dat fiind faptul că progresele care se înregistrează în acest domeniu se succed rapid, eventualele Opțiuni de viță de vie curs complet pentru profesioniști critice şi sugestii în legătură cu materialele prezentate în acest Ghid vor fi bine primite de către autor. Mulţumesc, tuturor celor care apreciind prima ediţie a Ghidului fitosanitar al viticultorului au susţinut apariţia ediţiei revizuite.

Vita de vie toate modulele - Projects - IFES

Autoarea, Dr. Pentru facilitarea parcurgerii sale, Ghidul fitosanitar al viticultorului este structurat după un model fenologic pe fenofaze bazat pe calendarul fitosanitar al viticultorului. Astfel, agenţii de dăunare şi măsurile de prevenire şi combatere recomandate, sunt prezentate, în raport cu derularea stadiilor fenologice pe capitole după cum urmează: Cap.

I - Dezmugurit - debutul înfloritului Cap. II Înflorit - compactarea ciorchinilor Cap. III- Compactarea ciorchinilor pârgă Cap.

IV- Pârgă - recoltat Cap. V - Repaus vegetativ - înainte de dezmugurit Pe parcursul unui an calendaristic, acelaşi parazit poate fi abordat în 3 sau 4 fenofaze sau capitole diferite, în funcţie ciclul biologic evolutiv al agentului de dăunare şi fenologia plantei. Fiecare capitol, distinct colorat vezi cuprinsulprezintă cei mai frecvenţi agenţi de dăunare, ai viţei de vie cu informaţii despre: Diagnoza sau simptomatologia; Mod de dăunare; Elemente de biologie şi epidemiologie; Factori favorizanţi sau condiţii favorabile atacului; Pragul Economic de Dăunare PED sau pragul de intervenţie; Prevenire şi combatere; Momentul aplicării tratamentelor; Metode agrotehnice-culturale; Metode chimice; Controlul biologic cu aspecte tehnice ale viticulturii biologice Cap.

VI - Managementul integrat de combatere a bolilor dăunătorilor şi buruienilor viţei de vie - prezintă metoda actuală de combatere integrată în viticultură, propunând măsuri orientate spre creşterea nivelului şi calităţii producţiilor, în acord cu conceptul de dezvoltare durabilă.

VII - Viticultura ecologică şi ecosistemul viticol - prezintă aspecte privind cultivarea viţei de vie în sistem ecologic, un mod de producţie alternativ bazat pe reinstalarea biodiversităţii vegetale, animale şi Opțiuni de viță de vie curs complet pentru profesioniști şi utilizarea durabilă a componentelor diversităţii biologice.

  • Aceste programe pot varia, în medie, de la doi la patru ani și sunt disponibile la universități din multe țări diferite.
  • De asemenea, cursul a fost tradus în limba română, corectat şi adaptat situaţiei din România de Dr.

În condiţiile deteriorării permanente a mediului înconjurător reorientarea sistemelor de producţie viticolă spre practici agricole durabile şi raţionale a devenit o necesitate. În practică combaterea raţională a bolilor şi dăunătorilor viţei de vie se bazează pe 4 elemente cheie: 1. Cunoaşterea culturii; 2.

Vita de vie, informatii despre tratamente, boli si daunatori

Cunoaşterea agenţilor de dăunare; 3. Evaluarea riscurilor; 4. Aplicarea tehnicilor de prevenire şi combatere. Cunoaşterea culturii A se cunoaşte! La această dată, viţa de vie se află într-o stare de vegetaţie avansată cu lăstarii în creştere şi inflorescenţele dezvoltate.

Mărimea pagubelor depinde de fenofaza de creştere în care se află lăstarii şi de nivelul temperaturilor scăzute. Efectul îngheţurilor târzii de primăvară se observă după zile de la producerea lor.

EVENIMENTE - LANSARI

Sunt afectate mai puternic viile conduse în formă joasă decât cele conduse în formă semiînaltă şi înaltă. Mărimea pagubelor depinde de fenofaza de creştere în care se află lăstarii şi de nivelul pe care îl ating temperaturile sub 0 C. Practic, organele verzi sunt sensibile la frig şi ger, începând de la -1 C. Pragul biologic inferior este socotit pentru vârfurile lăstarilor în creştere şi frunzele tinere de la -0,1 la Lăstarii umezi pot suferi însă şi la 0 C.

Inflorescenţele înainte de înflorire sunt afectate la -0, C, iar boabele tinere se brunifică la -0,2 C mai ales dacă sunt afectate de o scădere mai importantă a temperaturii pe o durată mai lungă de timp.

  • Am selectat cu atenție brânzeturi și vinuri locale pentru a oferi experiențe gastronomice complete.
  • Am selectat cu atenție brânzeturi și vinuri locale pentru a oferi experiențe gastronomice complete.

Dacă temperatura scade sub -1 sau -2 C, o durată mai lungă de timp, vegetaţia este stopată. Distrugerea frunzelor şi lăstarilor poate fi compensată de intrarea în creştere a internodiilor de la bază sau a ochilor axilari şi dorminzi, totuşi, ciclul vegetativ este întârziat sau scurtat, iar viţele sunt slăbite. În cazul unui îngheţ total se impune efectuarea unui copilit total.

Opțiuni de viță de vie curs complet pentru profesioniști

Butucii se vor reface pe seama mugurilor secundari de pe elementele de producţie şi a celor dorminzi de pe elementele multianuale. În acest fel se vor reface părţile vegetative ale butucului asigurând coardele necesare producţiei anului următor.

Prin pornirea mugurilor laterali se poate recupera o parte din producţie În cazul unui îngheţ parţial când au fost distruse vârfurile cu primele frunzuliţe, se taie toate părţile afectate rămânând pe formaţiunile de rod numai părţile sănătoase şi cele scurte. Astfel se forţează apariţia şi creşterea copililor care pot fi fertili şi ajută la recuperarea unei părţi din recoltă. În cazul unui îngheţ cu distrugerea inflorescenţelor se recomandă tăieri de refacere în sistemul scurt cu cepi de producţie cu ochi, secţionaţi deasupra primului mugure pornit în vegetaţie Dacă îngheţul survine când lăstarii au cm sunt atacaţi vârful lăstarilor.

Opțiuni de viță de vie curs complet pentru profesioniști

În acest caz îngheţul are efectul unui ciupit intens la frunze numărate din vârf, procesul de creştere se prelungeşte până prin septembrie, iar butucii intră mai puţin pregătiţi în repaus. În plantaţiile moderne pentru reducerea poluării se recomandă erbicidarea minimală.

De aceea, sunt preferate soluţiile mixte Opțiuni de viță de vie curs complet pentru profesioniști întreţinere a solului după cum urmează: înierbare între rânduri şi erbicidare pe rând; lucrarea solului între rânduri şi erbicidare pe rând; Erbicidarea chimică pe rând, este o soluţie simplă şi eficace care presupune: utilizarea diuzelor specifice; aplicarea erbicidelor postemergente sistemice în perioada estivală; Alegerea erbicidelor.

La ora actuală, în viticultură două maxim trei erbicidări postemergente pot elimina total prăşitul pe rând.

Informațiiimportante