Tranzacții directe și opționale

tranzacții directe și opționale

Comisioane fixe Comisioanele fixe sunt stabilite în Acordul de utilizare pentru țara în care este înregistrat Contul dvs. Comisioane de tranzacționare suplimentare Comisionul pentru primirea plăților transfrontaliere vânzare denumit, de asemenea, comision suplimentar bazat pe procente pentru tranzacții comerciale internaționale se aplică așa cum se menționează în Acordul de utilizare, cu excepția faptului că nu se aplică în cazul plăților primite de pe carduri folosind Serviciile de plată cu cardul online, conform structurii tarifare Interchange Plus și tranzacțiilor cu carduri American Express.

Rapoarte lunare privind costurile de tranzacții directe și opționale. PayPal va pune la dispoziție rapoarte lunare privind costurile de tranzacționare inclusiv comisioanele interchange pentru tranzacțiile cu cardul pe care le procesați folosind Produsul.

Aceste rapoarte vor putea fi descărcate din contul dvs. Rapoartele nu includ plățile PayPal standard. Alegerea structurii tarifare Interchange Plus și a structurii tarifare Preț mediu unic Puteți alege tranzacții directe și opționale tarifară aplicabilă pentru primirea câștiguri cu investiții minime pe internet cu cardul prin intermediul Serviciilor de plată cu cardul online prin metodele sau procedurile pe care PayPal vi le poate pune la dispoziție.

tranzacții directe și opționale recenzii despre roboți pentru opțiuni binare

Dacă nu faceți o alegere, veți rămâne cu structura tarifară actuală. Puteți alege structura tarifară doar pentru tranzacțiile viitoare, nu și pentru cele trecute. Comisioanele interchange sunt stabilite de Visa și MasterCard. PayPal va percepe întotdeauna comisionul interchange conform prevederilor Visa și MasterCard și ale Achizitorului. Comisioanele interchange unice se pot modifica din când în când.

Mişu Negriţoiu, ASF: Compensarea directă va rămâne cel mai probabil opţională

Pentru informații suplimentare despre comisioanele interchange, consultați site-urile web MasterCard și Visaprecum și prezentarea noastră generală simplificată. Dacă optați să fiți tarifați conform structurii tarifare Interchange Plus, sunteți de acord că, atunci când PayPal primește o plată cu cardul pentru dvs.

PayPal înainte să ajungă în secțiunea aferentă contului de plată a contului PayPal. Instruiți PayPal să plătească tranzacții directe și opționale fonduri în Contul dvs. Cât timp fondurile sunt reținute în Contul de rezervă, tranzacția va apărea ca fiind în așteptare în Detaliile contului.

Prețurile de transfer. Documentarea tranzacțiilor cu valoare adăugată mică.

PayPal nu consideră că plata efectuată cu cardul în Contul de rezervă este la dispoziția dvs. Securitatea informațiilor și protecția datelor 4. Sunteți de acord în calitate de Comerciant să respectați programul 1 de mai jos care face parte integrantă a prezentului Acord.

Trebuie să protejați toate datele de card asupra cărora dețineți controlul conform PCI DSS și trebuie să concepeți, să întrețineți și să operați site-ul dvs.

tranzacții directe și opționale recenzii despre opțiunea binară olymptrade

Trebuie să vă asigurați în permanență că personalul dvs. Totuși, conformitatea PayPal și a Produsului dvs. Cerințele Băncii Centrale Europene și a autorităților de supraveghere bancară ale PayPal impun utilizarea 3D Secure în anumite situații; de asemenea, Asociațiile de carduri pot impune această măsură pentru a reduce numărul mare de tranzacții cu cardul neautorizate de deținătorul cardului.

PayPal vă poate solicita prin notificare să implementați 3D Secure pentru toate sau anumite Tranzacții cu cardul. Sunteți de acord să implementați 3D Secure dacă acest lucru este solicitat prin notificare, atunci când emitentul unui card anume acceptă 3D Secure pentru cardul respectiv.

Nu puteți trimite tranzacții de plată în care suma este rezultatul unui schimb valutar dinamic. Acest lucru înseamnă că nu puteți lista una articol într-o monedă și accepta plata într-o monedă diferită. Dacă acceptați plăți în mai mult de o monedă, trebuie să indicați separat prețul pentru fiecare monedă.

Sunteți de acord, în calitate de Comerciant să respectați Programul 2 de mai jos care tranzacții directe și opționale parte din prezentul Acord. Termenii Programului de protecție a datelor prevalează asupra termenilor conflictuali din prezentul Acord privind protecția și confidențialitatea datelor. Sus 5.

Prețurile de transfer. Documentarea tranzacțiilor cu valoare adăugată mică. - TaxWise

Cum se aplică celelalte documente juridice ale noastre 5. Acordul de utilizare face parte din prezentul Acord. În măsura în care acest lucru este posibil, prezentul Acord și Acordul de utilizare trebuie interpretate ca un tranzacții directe și opționale consistent. Atunci când apare un conflict de interpretare, prezentul Acord prevalează asupra Acordului de utilizare în măsura în care este vizat conflictul, cu excepția utilizării Produsului sau a Serviciului de plată cu cardul online de către dvs.

Cuvintele cu majuscule care nu sunt definite în prezentul Acord sunt definite în Acordul de utilizare. Acordul de utilizare include prevederi importante precum cele care: 5. PayPal în situațiile indicate în Acordul de tranzacții directe și opționale.

Tranzacţionare pe Bursa de Valori Cehia, UE şi SUA, investiţii, acţiuni, rate de schimb.

Sunteți responsabil cu efectuarea recuperărilor, stornărilor și a altor plăți invalidate conform Acordului de utilizare, indiferent de modul în care utilizați și configurați Produsul, inclusiv tehnologia de filtrare tranzacții directe și opționale fraudelor și tranzacții directe și opționale de prevenție similare dacă există. Aceste instrumente pot fi utile la identificarea fraudelor și evitarea problemelor de plată, însă nu vă afectează răspunderea și responsabilitatea în temeiul Acordului de utilizare privind recuperările de plăți, stornările și plățile invalidate.

Dacă sunteți de acord să respectați prezentul Acord, sunteți, de asemenea, de acord cu Contractele cu entități comerciale. Acestea sunt acordurile dvs. Confirmați că ați citit, consimțit și sunteți de acord cu Declarația tranzacții directe și opționale confidențialitate PayPal care explică informațiile pe care le colectăm despre dvs. În special, sunteți de acord și consimțiți ca PayPal să obțină de la o parte terță istoricul de plată și informațiile financiare privind capacitatea dvs.

tranzacții directe și opționale faceți opțiuni

PayPal va revizui creditul dvs. PayPal va stoca, utiliza și divulga toate informațiile pe care le deținem despre dvs. American Express poate folosi informațiile obținute din aplicația dvs. Tranzacții directe și opționale acceptarea prezenților termeni, sunteți de acord să primiți comunicări comerciale de marketing din partea American Express.

Tranzacții directe și opționale renunța transmițându-ne o notificare. Vizitați pagina noastră de Centru de ajutor PayPal accesibilă din Acordul de utilizare și de pe majoritatea paginilor web PayPal pentru a afla cum să ne contactați.

Dacă renunțați să primiți comunicările comerciale de marketing, veți primi în continuare mesaje importante legate de tranzacții și relația cu American Express. În această situație, American Express va stabili prețurile pentru tranzacțiile American Express, iar dvs. American Express vă poate audita în orice moment pentru determinarea respectării normelor American Express. Autorizați PayPal să trimită tranzacții și să primească plăți de la American Express și să transmită informații privind tranzacțiile și comercianții către American Express pentru analiza acestora și crearea de rapoarte și în alte scopuri legitime de afaceri, inclusiv pentru comunicările comerciale de marketing și comunicările tranzacționale importante.

Comerciantul poate înceta acceptarea condițiilor American Express în orice moment, printr-o notificare. American Express va fi beneficiarul terț al prezentului Acord în vederea acceptării tranzacții directe și opționale American Express.

În calitate de beneficiar terț, American Express va avea dreptul să impună respectarea termenilor prezentului Acord de către dvs.

tranzacții directe și opționale opțiuni pentru bătrâni

Confirmați și sunteți de acord că American Express nu va avea nicio răspundere privind obligațiile PayPal față de dvs. În plus, este interzis să furnizați sau să puneți la dispoziția oricărui deținător de card American Express care se deplasează la locația fizică, un computer sau o interfață online care îi va permite acestuia să-și acceseze Contul PayPal.

Sus 6.

Mişu Negriţoiu, ASF: Compensarea directă va rămâne cel mai probabil opţională

Proprietatea intelectuală și codurile de identificare 6. PayPal vă acordă o licență neexclusivă, netransferabilă, revocabilă, nesublicențiabilă, limitată pentru a a folosi Produsul conform documentației furnizate pe tranzacții directe și opționale PayPal; și pentru b a folosi documentația furnizată de PayPal pentru Produsul dvs. Produsul dvs. Trebuie să respectați cerințele de implementare și utilizare incluse în documentația și instrucțiunile PayPal care însoțesc produsul, emise de PayPal la anumite intervale de timp inclusiv, fără a se limita la, cerințele de implementare și utilizare pe care vi le impunem privind respectarea legislației aplicabile și a normelor și regulamentelor aferente sistemelor de carduri.

PayPal vă va furniza anumite coduri de identificare specifice dvs.

Glosar termeni bancari | Banca Comercială Română

Aceste coduri vă identifică și autentifică mesajele și instrucțiunile pe care ni le transmiteți, inclusiv instrucțiunile operaționale către interfețele software PayPal.

Utilizarea codurilor poate fi necesară pentru ca sistemul PayPal să proceseze instrucțiunile de la dvs. Trebuie să păstrați codurile în siguranță și să nu le divulgați părților pe tranzacții directe și opționale nu le-ați autorizat să acționeze în numele dvs. Sunteți de acord să respectați măsurile de siguranță rezonabile recomandate de PayPal la anumite intervale de timp pentru păstrarea în siguranță a codurilor de identificare.

Dacă nu protejați codurile conform recomandărilor, trebuie să notificați PayPal în cel mai scurt timp, pentru ca PayPal să anuleze și să emită din nou codurile. PayPal poate anula și emite din nou codurile, dacă are motive să considere că siguranța tranzacții directe și opționale a fost compromisă, după notificarea dvs.

tranzacții directe și opționale opțiuni grafice în modul real

Toate drepturile de proprietate intelectuală aferente acestor materiale rămân în proprietatea PayPal sau a instituției acceptatoare relevante după caz. Sunteți de acord să nu transferați, alocați, actualizați, vindeți, revindeți parțial sau integral Materialele tranzacție cu opțiune niciunei persoane. Dreptul de tranzacții directe și opționale asupra mărcilor dvs. Declarați și tranzacții directe și opționale că aveți autoritatea să acordați PayPal dreptul de a folosi Mărcile dvs.

Condiții de utilizare pentru funcționalități specifice 7. Clauzele din anexa 3 se aplică utilizării de către dvs. Dacă utilizați Instrumentul de criptare, înainte de a colecta Datele de card ale clienților dvs. Sub rezerva clauzelor din prezenta secțiune 7. În urma acestor verificări, Datele actualizate aplicabile ale cardului referitoare la clienții dvs. În cazul în care vă este pus la dispoziție Serviciul de actualizare a contului, PayPal vă va trimite o notificare prin e-mail conform căreia Serviciul de actualizare a contului a fost activat în contul conturile dvs.

Puteți alege să întrerupeți utilizarea Serviciului de actualizare a contului în orice moment, prin furnizarea unei notificări în scris către PayPal despre o astfel de alegere sau prin orice alte mijloace care pot fi desemnate de PayPal. Confirmați și sunteți de acord că Serviciul de actualizare a contului este furnizat exclusiv în scopul actualizării Datelor de card aplicabile pentru a vă permite acceptarea tranzacțiilor utilizând Produsele.

Nu veți utiliza Serviciul de actualizare a contului în niciun alt scop, inclusiv, fără limitare, utilizarea oricărei părți din datele Serviciului de actualizare a contului în legătură cu dezvoltarea oricărui alt serviciu sau produs.

Veți respecta pe deplin legislația aplicabilă și regulile schemei de carduri în legătură cu utilizarea Serviciului de actualizare a contului. În plus, veți furniza clienților dvs. Cele de mai sus vor include, fără limitare, încorporarea promptă în termenii și condițiile dvs.

Sunteți de acord că veți păstra toate informațiile și Datele de card oferite prin intermediul Serviciului de actualizare a contului, dacă este cazul, în regim strict confidențial. Nu puteți divulga informațiile sau Datele de card ale niciunei terțe părți și nu puteți utiliza aceste informații sau Date de card în alte scopuri decât cele care pot fi permise în mod expres.

Informațiiimportante