Muncă legală la domiciliu

Munca la domiciliu
Munca la muncă legală la domiciliu Munca la domiciliu Este considerat un salariat cu munca la domiciliu acela care îndeplinește, la domiciliul lui, atribuțiile specifice funcției pe care o deține. El își stabilește singur programul de lucru, iar angajatorul are dreptul să verifice activitatea salariatului, în condițiile stabilite prin contractul individual de muncă. De reținut că acești salariați beneficiază de aceleași drepturi ca salariații care funcționează la sediul angajatorului. Contractul individual de muncă la domiciliu se încheie numai în formă scrisă şi conţine, în afara elementelor prevăzute la art.

Reglementată la art. IT, vânzări, consultanţă şi pentru anumite funcţii.

muncă legală la domiciliu

Reversul medaliei îl constituie însă apariţia izolării, pe termen lung, reducerea concentrării şi lipsa supravegherii. Înainte de a decide dacă munca la domiciliu este modalitatea potrivită de prestare a activităţii în cazul dumneavoastră, haideţi să vedem şi ce stabileşte legea referitor la acest subiect. Munca la domiciliu, conform Codului muncii Sunt considerați salariați cu munca la domiciliu acei salariați care îndeplinesc, la domiciliul lor, atribuțiile specifice funcției pe care o dețin.

Printre măsurile recomandate de către Ministerul Muncii și Protecției sociale se numără modificarea temporară a locului de muncă la domiciliul salariatului sau desfășurarea activității în regim de telemuncă. Așadar, o bună parte dintre angajatori au ales să convină cu angajații ca aceștia să muncească de acasă. Munca la domiciliu Articolul din Legea nr. Printre particularitățile muncii la domiciliu se numără faptul că salariatul își stabilește singur programul de muncă, conform alineatului 2 al aceluiași articol. Ca regulă generală, angajatorul trebuie să stabilească prestarea muncii de la domiciliu de comun acord cu salariatul.

În vederea îndeplinirii sarcinilor de serviciu ce le revin, salariații cu munca la domiciliu își stabilesc singuri programul de lucru. În schimb, angajatorul are dreptul să verifice activitatea salariatului cu munca la domiciliu, în condițiile stabilite prin contractul individual de muncă.

În afară de aceste elemente, în cazul muncă legală la domiciliu la domiciliu, contractul trebuie să includă în muncă legală la domiciliu precizarea expresă că salariatul lucrează la domiciliu; programul în cadrul căruia angajatorul este în drept să controleze activitatea salariatului său și modalitatea concretă de realizare a controlului; obligația angajatorului de a asigura transportul la și de la domiciliul salariatului, după caz, al materiilor muncă legală la domiciliu și materialelor pe care le utilizează în activitate, precum și al produselor finite pe care le realizează.

muncă legală la domiciliu

Codul muncii mai prevede că salariatul cu munca la domiciliu se bucură muncă legală la domiciliu drepturile recunoscute prin lege și prin contractele colective de muncă aplicabile salariaților al căror loc de muncă este la sediul angajatorului. Cine suportă cheltuielile de la domiciliul salariatului?

Munca la domiciliu

Potrivit  Smartreelegea nu prevede ca angajatorul să suporte contravaloarea materiilor prime şi a materialelor sau a cheltuielilor pe care salariatul le face în procesul muncii opțiuni binare plate exemplu, electricitatea consumată în utilizarea calculatorului. Dacă aceste cheltuieli sunt suportate de salariat, veniturile încasate pentru prestarea muncii s-ar micşora proporţional cu facturile asociate activităţii sale.

muncă legală la domiciliu

De aceea, părţile pot convine între următoarele modalităţi de gestionare a acestei situaţii privitoare la munca la domiciliu: angajatorul să fie acela care procură materiile prime și muncă legală la domiciliu salariatul să fie cel care le procură, însă pe cheltuiala angajatorului; salariatul să procure materiile prime și materialele pe cheltuiala lui, însă cu asigurarea unui salariu corespunzător care să îi permită aceste cheltuieli, soluţie ce poate fi aplicată şi altor cheltuieli de producţie precum energia electrică.

Informațiiimportante